Oslo Stillasutleie

Vi er et firma som har spesialisert oss på montering utleie og av stillas i alle typer.

Vårt mål er å til enhver tid være oppdatert på markedet og kundens behov.

Gjennom investering i nyeste moderne aluminiumsstillaser , tilfredsstiller vi dagens og fremtidens krav til et sikkert og kostnadseffektivt stillas.

Våre medarbeidere har bred kompetanse og erfaring som sørger for en trygg og kontinuerlig fremdrift for prosjektene.

HMS

Menneskene er vår viktigste ressurs.

HMS handler om å utvikle et trygt arbeidsmiljø som legger til rette for personlig faglig vekst og utvikling for våre medarbeidere.

Vår organisasjon etterstreber tett og god kommunikasjon mellom ledelse og montører gjennom hyppige prosjekt /vernemøter og Sikker Jobb Analyser.

Med stolthet har vi bygd opp sterke relasjoner til en bred gruppe kunder på grunn av vårt fokus på Sikkerhet og arbeidsmiljø.

Vår personal politikk

Ord som yrkesstolthet og samhold er kjerneverdier for oss.

En organisasjons evne til å skape trivsel på arbeidsplassen er en kjent suksessfaktor for langsiktig foretningsvirksomhet.

Kompetanseutvikling gjennom oppdatert kursvirksomhet skaper en trygghet hos de ansatte og sørger for at vi står rustet for fremtidige utfordringer.

Vårt team

Claes Gustavsson
Daglig leder
+47 48 88 19 64
claes@oslostillasutleie.no

Erik Johannessen
HMS & KS ansvarlig
+47 99 58 78 14
erik@oslostillasutleie.no

Thomas Jansson
Salg & Marknad ansvarlig
+47 400 18 790
thomas@oslostillasutleie.no

Marcus Petterson
Prosjektleder
+47 90 21 54 84
marcus@oslostillasutleie.no

Fredrik Videll
Prosjektleder
+47 95 87 78 89
fredrik@oslostillasutleie.no

Magnus Østerberg
Prosjektleder
+47 95 84 92 10
magnus@oslostillasutleie.no

Anders Jansson
Lageransvarlig
+47 46 91 72 99
anders@oslostillasutleie.no